strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Wilda i Nowe Miasto w Poznaniu Tomasz Barczyński
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-20
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 32 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 833/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

prowadzonej w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

miejsce czynności: Poznań, ul. Główna 6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tomasz Barczyński mający kancelarię w Poznaniu, ul. Główna 6 na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii komornika, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kicin, gmina Czerwonak, działka nr 137/1 o powierzchni 5 942 m2, posiadająca założoną księgę wieczystą numer PO1P/00254291/5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Kicin uchwalonym uchwałą nr 400/LXIV/2002 z 9.10.2002 r. teren na którym leży nieruchomość przeznaczony jest pod teren upraw polowych (R) i częściowo pod teren łąk i pastwisk (RZ) łącznie część działki o pow. 5 758 m2 oraz pod drogi lokalne (KL) część działki o pow. 184 m2.

Z nieruchomością związane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, tj. służebność gruntowa przejazdu i przechodu ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Kicinie, gmina Czerwonak, działka gruntu nr 158/2 o pow. 0,3011 ha zapisana w KW PO1P/00273269/1 celem dojazdu do nieruchomości władnącej pasem gruntu o szerokości 3 metrów wzdłuż granicy działki z działką nr 136. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 43 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania, tj. kwotę 32 625,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 350,00 zł najpóźniej w dniu licytacji na rachunek bankowy komornika nr 17 2030 0045 1110 0000 0219 9080 (tytułem rękojmi, sygn. akt KM 833/14) lub w kancelarii komorniczej.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kicin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone