strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki
Zabudowana działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-10
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka
Cena wywoławcza: 505 391,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2048/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

10 września 2015 r. o godz. 8:30

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

1) nieruchomości obejmujących niezabudowane działki położone w miejscowości Babice, gm. Oświęcim, stanowiących własność dłużniczki (…):

- działka nr 685 (o pow. 0,8316 ha) wpisana w księdze wieczystej nr KR1E/00052110/7

  oszacowana na kwotę: 706 695,00 zł;

- działka nr 686 (o pow. 0,0741 ha) wpisana w księdze wieczystej nr KR1E/00052110/7

  oszacowana na kwotę: 65 738,00 zł;

- działka nr 692/4 (o pow. 0,1872 ha) wpisana w księdze wieczystej nr KR1E/00052110/7

  oszacowana na kwotę: 174 815,00 zł;

- działka nr 692/7 (o pow. 0,1019 ha) wpisana w księdze wieczystej nr KR1E/00052110/7

  oszacowana na kwotę: 95 158,00 zł;

- działka nr 691/5 (o pow. 0,5359 ha) wpisana w księdze wieczystej nr KR1E/00052242/1

  oszacowana na kwotę: 455 409,00 zł;

2) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości obejmującej niezabudowane działki położone w miejscowości Babice gm. Oświęcim (właścicielem gruntu jest gmina Oświęcim, użytkownikiem wieczystym jest dłużniczka (…)):

- działka nr 728/18 (o pow. 0,0425 ha) wpisana w księdze wieczystej nr KR1E/00013704/3 -

  oszacowana na kwotę: 32 386,00 zł;

- działka nr 728/19 (o pow. 0,0674 ha) wpisana w księdze wieczystej nr KR1E/00013704/3 -

  oszacowana na kwotę: 51 360,00 zł.

3) nieruchomości położonej w miejscowości Babice, gm. Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą nr KR1E/00035789/2, stanowiącej własność dłużniczek: (…),

oszacowanej na kwotę: 499 533,00 zł.

Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 728/17 o powierzchni 0,5059 ha.

Nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe nieruchomości usytuowane są w terenach rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 o symbolu UC.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi połowę wartości oszacowania, tj.

- dla działki nr 685 – 353 347,50 zł;

- dla działki nr 686 – 32 869,00 zł;

- dla działki nr 692/4 – 87 407,50 zł;

- dla działki nr 692/7 – 47 579,00 zł;

- dla działki nr 691/5 – 227 554,50 zł;

- dla działki nr 728/18 – 16 193,00 zł;

- dla działki nr 728/19 – 25 680,00 zł;

- dla działki nr 728/17 – 249 766,50 .

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (art. 8671 §1 kpc).

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.


 

 

 


 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Balice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone