strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Działdowie Teresa Królikowska
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-02
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4188/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że dnia

 

2 września 2015 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy Jagiełły 31, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników (…),

stanowiącej działki: nr 19/6 o powierzchni 0,05 ha, nr 19/7 o powierzchni 1,14 ha, nr 22/2 o powierzchni 0,06 ha, nr 8/1 o powierzchni 1,99 ha i 241/5 o powierzchni 4,76 ha – ogólna powierzchnia działek 8 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 30.10.2090 r., nieruchomość prawie w całości stanowi wyrobisko po kopalni żwiru, częściowo zarośnięte drzewostanem samosiewnym, częściowo jest to wyrobisko zalane wodą, na działce 241/5 znajdują się pozostałości po budynku socjalno-biurowym, budynku stacji transformatorowej oraz fundamentów wagi towarowej, na działce 19/6 zlokalizowana jest nieczynna studnia, działka 19/7 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi,

położonej: Myślęta, Turza Wielka,

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00026305/8].

 

Suma oszacowania działki nr 19/6 wynosi 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 19/7 i 241/5 wynosi 82 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 950,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 22/2 wynosi 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 8/1 wynosi 51 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest do działki nr 19/6 – 50,00 zł, do działki nr 19/7 i 241/5 – 8 260,00 zł, do działki nr 22/2 – 70,00 zł, do działki nr 8/1 – 5 120,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomości należącej do dłużnika (…),

stanowiącej działkę nr 633 o powierzchni 0,9000 ha zabudowaną budynkiem produkcyjnym oraz budynkiem socjalnym, budynek wybudowany w 2005 roku, teren jest ogrodzony, częściowo utwardzony, uzbrojenie nieruchomości: woda z wodociągu, szambo, linia energetyczna NN, położonej: Zalesie, gm. Płośnica,

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00030068/5].

 

Suma oszacowania działki nr 633 wynosi 160 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 675,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 090,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomości należącej do dłużnika (…),

stanowiącej działkę nr 601 o powierzchni 0,1100 ha zabudowaną wagą towarową (waga nie jest przedmiotem wyceny), działka jest utwardzona, wspólnie ogrodzona i zagospodarowana z działką nr 600,

położonej: Zalesie, gm. Płośnica,

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00029962/2].

 

Suma oszacowania działki nr 601 wynosi 35 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 550,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 540,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomości należącej do dłużnika (…),

stanowiącej działkę nr 600 o powierzchni 0,1600 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, budynkiem mieszkalnym z częścią garażową oraz budynkiem gospodarczym, uzbrojenie nieruchomości: woda z wodociągu, szambo, linia energetyczna NN, działka jest wspólnie ogrodzona i zagospodarowana z działką nr 601,

położonej: Zalesie 108, gm. Płośnica,

 

oraz działki nr 1039 o powierzchni 0,1102 ha, nr 1085 o powierzchni 0,1720 ha, nr 1106 o powierzchni 0,0308 ha, nr 1142 o powierzchni 0,0430 ha, działki nie są użytkowane rolniczo, są źle utrzymane, porośnięte chwastami i krzewami,

położonej: Jabłonowo, gm. Płośnica

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00015347/4].

 

Suma oszacowania działki nr 600 wynosi 485 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 364 275,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 1039 wynosi 620,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 465,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 1085 wynosi 2 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 530,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 1106 wynosi 80,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 1142 wynosi 40,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest do działki nr 600 – 48 570,00 zł, do działki nr 1039 - 62,00 zł, do działki nr 1085 – 204,00 zł, do działki nr 1106 – 8,00 zł, do działki nr 1142 – 4,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie

57 1240 5338 1111 0000 5060 4160

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Turza Wielka
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone