strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Traffic - Capital Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż akcji
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-14
Godzina: 17:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż akcji
Cena wywoławcza: 165 927,52
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKCJI W DRODZE KONKURSU OFERT

 

Syndyk Masy Upadłości Traffic-Capital Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu, ogłasza o prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, przysługujących upadłemu praw majątkowych w postaci 188.554 akcji (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery akcji) zwykłych na okaziciela, serii H, numery akcji od 1870688 do 2059241 w Spółce Silesia Capital Fund S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000046315, NIP: 954 22 76 105 za cenę nie niższą od 165 927,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 52/100) brutto, za wszystkie akcje.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest sporządzenie oferty, która winna być zapakowana  w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA – Sygn. akt – X GUp 28/13/9”, i dostarczona w kopercie do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert (decyduje data wpływu do Kancelarii).

 

Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Dopuszczalne są wyłącznie oferty na wszystkie akcje łącznie. Wszelkie informacje o wymogach jakie winna spełniać oferta na akcje oraz o warunkach uczestnictwa w konkursie ofert, jak również regulamin sprzedaży są udzielane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: syndyk.mleski@interia.pl. Inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604 154 587.

 

Oferent ma obowiązek zapoznania się z regulaminem sprzedaży, natomiast Syndyk Masy Upadłości może odstąpić od prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki, bez podawania przyczyn.

 

Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ulica Warszawska 1/7, w dniu 14 sierpnia 2015 r. o godzinie 17:00.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone