strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gabriela Bibel w Lipnicy Małej w upadłości likwidacyjnej
Działka zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-14
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana
Cena wywoławcza: 272 000,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

Gabrieli Bibel w upadłości likwidacyjnej

zam. Lipnica Mała 305A/1, 34-482 Lipnica Mała

 

ogłasza

 

sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6279/1, obręb 0002 Jabłonka o pow. 3 900 m2 przy ul. Kopernika 18 z posadowionym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym w stanie surowym.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych, nr KW NS1T/00079572/8.

 

Cena wywoławcza – 272 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

 

Pisemne oferty zakupu zawierające nazwę oferenta, oferowaną cenę zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza, sposób zapłaty zabezpieczonej gwarancją finansową lub w inny sposób, należy złożyć w terminie: najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2015 roku, pod adresem: Biuro Prawne – Kancelaria Syndyka Jan Nowak, 32-065 Krzeszowice, ul. Walkowskiego 2, skrytka pocztowa nr 47, z dopiskiem: „Przetarg – Bibel”. Liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego.

 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w biurze syndyka w Krzeszowicach, 32-065 Krzeszowice, ul. Walkowskiego 2 – dnia 14 sierpnia 2015 roku, o godz. 12:00.

 

Warunki przetargowe ujęte są w Regulaminie Sprzedaży nieruchomości z dnia 10 czerwca 2015 roku.

 

Z warunkami zawartymi w Regulaminie oraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość rynkową nieruchomości można zapoznać się w dniach: wtorek – piątek w godzinach 10:00-12:00, w kancelarii syndyka w Krzeszowicach, przy ul. Walkowskiego 2, tel. (12) 282 30 63. Oglądu zewnętrznego budynku można dokonać bez udziału syndyka, natomiast z udziałem syndyka – w dniu 11 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00.

 

Przypomina się o obowiązku wpłaty wadium w wysokości 10% ceny oszacowania (§ 6, pkt 3 Regulaminu) na rachunek bankowy nr: 91 1020 2384 0000 9602 0187 5327.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będzie można uzyskać tylko od syndyka drogą telefoniczną lub mailową: mobile: 603 111 155, e-mail: jn@syndyk-krzeszowice.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kopernika
Miasto: Jabłonka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone