strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Słupcy Witold Guziński
Nieruchomość zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-17
Godzina: 11:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza: 75 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 934/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57, fax 274 31 58) ogłasza, że dnia

 

17 września 2015 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy Armii Krajowej 2 w sali nr 17, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

Nieruchomość położona jest w Lądzie, gmina Lądek na działce gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 487/22. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2460 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowo-produkcyjnym, budynkiem magazynowym oraz budynkiem portierni o łącznej powierzchni użytkowej 358,73 m2. Kompleks zabudowy jest ogrodzony płotem z przęseł drewnianych oraz siatką na słupkach stalowych, teren działki w większości stanowi nawierzchnia gruntowa. Teren o nieznacznie pochyłym ukształtowaniu terenu oraz nieregularnym kształcie. Na terenie nieruchomości w jej północno-zachodnim narożniku posadowiona jest stacja transformatorowa. Nieruchomość posiada przyłącze energii elektrycznej. Przy działce przebiega sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Opis budynków: – budynek magazynowo-produkcyjny o pow. użytkowej 293,34 m2. Budynek

wykonany w technologii tradycyjnej, o prostokątnej bryle i stropodachu jednospadkowym, posadowiony na planie litery L. Budynek w zabudowie zwartej z zabudową zlokalizowaną na działce sąsiedniej. W budynku zlokalizowana jest nieczynna kotłownia. Instalacje wewnętrzne: energii elektrycznej, oświetleniowa. Budynek o przeciętnym stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia. Widoczne liczne spękania murów oraz zacieki na ścianach i sufitach powstałe w wyniku nieszczelności połaci dachowej. Widoczne ubytki w elewacji oraz tynkach wewnętrznych. Brak podstawowych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Budynek magazynowy: pow. użytkowa 52,49 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o prostokątnej bryle, przykryty dachem jednospadowym, w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek o zadowalającym stanie technicznym. W ostatnim czasie otynkowana została elewacja.

Portiernia: pow. użytkowa 12,9 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o prostokątnej bryle, przykryty dachem jednospadowym, w zabudowie wolnostojącej. Budynek o przeciętnym stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ląd przedmiotowa działka gruntu predysponowana jest jako teren zabudowany do adaptacji;

położonej: 62-406 Lądek, Ląd,

dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00018365/3.

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 000,00 zł + 3,00 zł.

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Koninie

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ląd
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone