strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Nieruchomości gruntowe
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-06
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe
Cena wywoławcza: 756 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 24.15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 października 2015 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Zakopanem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej nieruchomości gruntowe położone w obr. 8 Zakopane, gm. Zakopane, powiat tatrzański, składająca się z działki nr 619 o pow. 0,0966 ha oraz działki nr 889 o pow. 0.0142 ha. Działka nr 619 zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Bogdańskiego 14A. Działka nr 619 o powierzchni 9 a 66 m2, nr 889 o pow. 1 a 42 m2 – stanowi drogę dojazdową do działki nr 6 (udział dłużnika wynosi 8/16 części). Działka nr 619 jest ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, piętrowym z przyziemiem i dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, dach wielospadowy pokryty blachą niskotrapezową, obiekt murowany nieocieplony i otynkowany o pow. użytkowej 278 m2. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym do remontu i modernizacji – stropy przyziemia zwilgocone i zagrzybione. Standard przeciętny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dz. nr 619 położona w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomości objęte KW nr NS1Z/00007758/5 oraz NS1Z/00006505/0. Nieruchomości KW NS1Z/00007758/5 oraz udział 8/16 części w nieruchomości NS1Z/00006505/0 należy do: (…).

Nieruchomości oszacowane są na kwotę: 1 008 500,00 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 756 375,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 100 850,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.  

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat Szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesiane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone