strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 31 200,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2082/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziałów w nieruchomości gruntowej o pow. 0,777 ha, działka 131/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 44,00 m2, budynkiem gospodarczym o pow. 46,80 m2, położonej w Krasnymstawie przy ul. Witosa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr ZA1K/00027361/7.

Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników: (…) w udziale 1/3 oszacowany na kwotę 31 167,00 zł;

(…) w udziale 1/3 oszacowany na kwotę 31 200,00 zł;

(…) w udziale 1/3 oszacowany na kwotę 31 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: dla udziałów (…) 20 778,00 zł, dla udziału (…) 20 800,00 zł, dla udziału (…) 20 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi można dokonywać na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Witosa
Miasto: Krasnystaw 
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone