strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mielcu Andrzej Janusz
Nieruchomość gruntowa – prawo własności
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-03
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – prawo własności
Cena wywoławcza: 1 784 349,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1003/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 września 2015 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 102A Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Chrząstawie w gminie Mielec oznaczonej jako działka nr 467/2 o pow. 0,81 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-administracyjnym o pow. użytkowej 1 525,30 m2, stanowiąca własność dłużnika:

(…),

zam. ul. Grodzka 67/46, 38-400 Krosno,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu nr TB1M/00042636/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 379 132,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 784 349,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 237 913,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 2.09.2015 r.

Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w:

Banku Spółdzielczym w Mielcu nr konta 49 9183 0005 2001 0036 8256 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chrząstawa 
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone