strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Nieruchomości gruntowe
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-15
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe
Cena wywoławcza: 1 271 600,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2188/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 września 2015 r.

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. o godzinie 10:45 – nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna, położonej w miejscowości Krasice, przy ul. Warszawskiej 89,  gm. Mstów, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00069586/4 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 907 400,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 271 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 190 740,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XVCo 1388/15.

2. o godzinie 11:00 nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna – łąka, położonej w miejscowości Jaźwiny, gmina Mstów, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00115626/5 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 190 740,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XVCo 1389/15.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytację dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Warszawska
Miasto: Mstów, Krasice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone