strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Lokal
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-22
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal
Cena wywoławcza: 112 024,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 987/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 września 2015 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXV odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 4700/204700 nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej w miejscowości Kielce, ul. Wiśniowa 13/5, stanowiącej własność dłużnika:

(…)

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00143456/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 149 366,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 112 024,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 14 936,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 987/14. 

Lokal znajduje się na I piętrze budynku 4-piętrowego, który posiada całkowite podpiwniczenie. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 47,00 m2. Lokal nie jest zamieszkały.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiśniowa
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone