strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejownoym w Płocku Arkadiusz Majchrzak
Działka 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka 
Cena wywoławcza: 21 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 130/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Arkadiusz Majchrzak (tel. (24) 366 15 15, kom 696 171 818) ogłasza, że dnia

 

16 września 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy al. Jana Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

5/8 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: udział 5/8 w nieruchomości, działka o numerze ewidencyjnym 211/1, położonej: 09-451 Radzanowo, Boryszewo Nowe, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PL1P/00005836/9].

 

Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 800,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ S.A. 28 2030 0045 1110 0000 0401 5110

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przedmiotowa nieruchomość – położona jest w miejscowości Boryszewo Nowe, w gminie Radzanowo, na terenie powiatu płockiego w województwie mazowieckim. Miejscowość Boryszewo Nowe jest zlokalizowana w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 567, na terenach bezpośrednio sąsiadujących z miastem Płock. Boryszewo Nowe znajduje się w średniej odległości około 2,5 km od drogi krajowej nr 60 oraz około 4 km od centrum miasta Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie wycenianej działki dominują nieruchomości niezabudowane w części użytkowane rolniczo w części zadrzewione i zakrzewione oraz koryto rzeki Rosica. Ponadto w sąsiedztwie znajdują się także nieruchomości z zabudową zagrodową oraz mieszkaniową jednorodzinną.

Działka nr 211/1 – niezabudowana, o nieregularnym kształcie i powierzchni 4 000 m2. Od strony prowizorycznie utwardzonej drogi gminnej teren działki posiada dostęp do wodociągu i energii elektrycznej. Nad środkową częścią działki znajdują się cztery napowietrzne linie średniego napięcia oraz podziemny gazociąg. Teren działki w części stanowiący nieurządzoną drogę wewnętrzną w przeważającej części płaski, w części porośnięty roślinnością trawiastą, w części użytkowany rolniczo oraz miejscowo zadrzewiony. Tylna część działki o znacznych różnicach wysokości, stanowiąca wąwóz wzdłuż koryta rzeki Rosica, nieregularnie zadrzewiona i zakrzewiona.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Boryszewo Nowe
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone