strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Działka nr 775/3 o pow. 0,9033 ha, niezabudowana.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-01
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 775/3 o pow. 0,9033 ha, niezabudowana.
Cena wywoławcza: 26 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 326/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

1 września 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 86-005 Białe Błota, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00130175/4.

Opis: działka nr 775/3 o pow. 0,9033 ha, w wieczystym użytkowaniu do 5.12.2089 r., niezabudowana, nieuzbrojona, stanowiąca w większości drzewostan leśny sosnowy 30-40 lat. Przy wschodniej granicy jest zagłębienie obłożone płytami betonowymi (basen p.poż.). Nieruchomość położona na obszarze strefy krajobrazu leśnego z pagórkami wydmowymi.

 

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 666,67. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001 (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 326/13 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

Nieruchomość można oglądać w dowolnym czasie – teren nieogrodzony.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Białe Błota
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone