strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – część 1/2. Pow. budynku 122,84 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-17
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – część 1/2. Pow. budynku 122,84 m2.
Cena wywoławcza: 230 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5285/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00037583/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 września 2015 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części – 1/2 – nieruchomości położonej: 53-013 Wrocław, ul. Tenisowa 13, należącej do dłużnika: (…).

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część – 1/2 – prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej: 53-013 Wrocław, ul. Tenisowa 13, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00037583/8, znajdującej się w granicach działki ewidencyjnej nr 93 / AM-4 / o powierzchni 0,0739 ha, obręb Partynice, gmina Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Działka posiada uzbrojenie w media: energia, woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gaz, telefon. Na gruncie posadowiony został budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej, podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany. Rok budowy 1971. Stan techniczny budynku został oznaczony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego jako dobry, standard elementów wykończeniowych również określono jako dobry względem analizowanego rynku. Powierzchnia użytkowa wynosi 122,84 m2 (według pomiarów biegłego). Wejście na wjazd oraz posesję odbywa się od strony wschodniej, od ul. Tenisowej. Budynek nie posiada garażu. Na parterze znajduje się sześć pomieszczeń: pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój, klatka schodowa, pokój oraz gabinet. Na piętrze zlokalizowany jest taras oraz sześć pomieszczeń, w tym: trzy pokoje, garderoba, przedpokój, łazienka oraz drugi przedpokój. Do remontu pozostały pomieszczenia w piwnicy, tj. klatka schodowa i częściowo łazienka na piętrze.

 

Suma oszacowania ułamkowej części nieruchomości wynosi 307 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 625,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 750,00. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 16.09.2015 r. (art. 962 § 1 KPC/ tytuł przelewu: „rękojmia na licytację – KM 5285/13 (imię i nazwisko licytanta)”.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 8.09.2015 r. na godz. 10:30. Komornik informuje, że od dnia 9.09.2015 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tenisowa
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone