strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
18 nieruchomości – działki leśne i rolne zabudowane i niezabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: 18 nieruchomości – działki leśne i rolne zabudowane i niezabudowane
Cena wywoławcza: 4 790,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 198/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech mający kancelarię w Łomży 18-400 Łomża, ul. Polowa 15, lok. 77, tel. (86) 219 81 17 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 sierpień 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr IX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika, w przedmiocie:

I nieruchomość:

działka leśna oznaczona numerem 12 o powierzchni 0,64 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 14 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 943,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 459,00 , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

II nieruchomość:

działka leśna oznaczona numerem 25 o powierzchni 0,51 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 11 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 715,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 162,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

III nieruchomość:

działka leśna oznaczona numerem 42/1 o powierzchni 0,25 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 5 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 275,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 570,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

IV nieruchomość:

działka leśna oznaczona numerem 55/2 o powierzchni 0,21 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 4 790,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 593,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 479,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

V nieruchomość:

działka rolno-leśna oznaczona numerem 73 o powierzchni 3,95 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 102 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 153,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 287,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

VI nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 74 o powierzchni 0,90 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 29 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 953,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 927,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

VII nieruchomość:

działka rolno-leśna oznaczona numerem 103 o powierzchni 1,39 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 36 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 620,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

VIII nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 106 o powierzchni 3,19 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 103 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 820,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 376,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

IX nieruchomość:

działka niezabudowana oznaczona numerem 180/2 o powierzchni 0,12 ha położona w obrębie

ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 21 480,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 110,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 148,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

X nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 175 o powierzchni 0,34 ha położona w obrębie ewidencyjnym Sulin Strumiłowo, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 2 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 048,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 273,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XI nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 231 o powierzchni 0,04 ha położona w obrębie ewidencyjnym Sulin Strumiłowo, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i

wynosi 240,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XII nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 501 o powierzchni 0,72 ha położona w obrębie ewidencyjnym Włochówka, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 10 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 928,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1057,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XIII nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 519 o powierzchni 1,22 ha położona w obrębie ewidencyjnym Włochówka, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 17 910,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 433,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 791,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XIV nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 686 o powierzchni 1,5710 ha położona w obrębie ewidencyjnym Wizna, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 51 170,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 378,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 117,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XV nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 701 o powierzchni 0,4471 ha położona w obrębie ewidencyjnym Wizna, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 14 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 920,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 456,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XVI nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem 702 o powierzchni 0,4045 ha położona w obrębie ewidencyjnym Wizna, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 13 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 885,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1318,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XVII nieruchomość:

działka rolno-leśna oznaczona numerem 129/4 o powierzchni 0,7020 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ruś, gm. Wizna, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 20 450,00 zł. Działka obciążona jest służebnością osobistą w kwocie 9 410,00 zł. Komornik licytację rozpocznie od sumy oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej. Suma oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi 11 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 280,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 104,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

XVIII nieruchomość:

działka oznaczona numerem 131/2 o powierzchni 1,96 ha położona Ruś 21, gm. Wizna zabudowana siedliskiem rolniczym w skład którego wchodzą: budynek mieszkalny o łącznej powierzchni 250,74 m2, stodoła o powierzchni użytkowej 210,61 m2, obora o powierzchni użytkowej 118,96 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 13,23 m2 z przyległą wiatą. o powierzchni użytkowej 18,85 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 4,31 m2. Zabudowę siedliskową uzupełniają szopy nietrwale związane z gruntem o łącznej powierzchni 67,22 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LM1L/00010504/6].

Suma oszacowania wynosi 454 390,00 zł. Działka obciążona jest służebnością osobistą w kwocie 103 680,00 zł. Komornik licytację rozpocznie od sumy oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej. Suma oszacowania z uwzględnieniem służebności osobistej wynosi 350 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 263 033,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 071,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Łomży 42 1060 0076 0000 4013 4002 7494

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sulin-Strumiłowo, Włochówka
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone