strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Service4 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Upadłość dłużnika Service4
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-18
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Upadłość dłużnika Service4
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem z dnia 23 lipca 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI.GU. 145/15 ogłosił upadłość dłużnika Service4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196982, obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI. GUp. 107/15.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności wobec upadłego w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera.

Wyznaczono Syndyka w osobie Magdaleny Waszak, adres: ul. Mickiewicza 19/7, 60-833 Poznań.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Komorniki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone