strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej
Zabudowana działka o pow. 0,4207 ha, grunty orne,
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-28
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,4207 ha, grunty orne,
Cena wywoławcza: 8 496,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 24/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00030302/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 383 16 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

28 października 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: grunty orne, działka nr 117/3 o pow. 0,4207 ha. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RIIIb. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Milicz zatwierdzonego uchwałą nr XV/101/95 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 20.06.1995 r. przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym jako tereny rolnicze. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi; posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka nie jest ogrodzona i bezpośrednio nie jest uzbrojona,

położonej: Ostrowąsy, gmina Milicz,

dla której Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1M/00030302/8.

 

Suma oszacowania wynosi 11 328,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 oszacowania i wynosi 8 496,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 132,80 zł, najpóźniej do rozpoczęcia licytacji. Rękojmia może być złożona w gotówce albo
w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (podając sygn. akt.
KM 24/13): PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem (71) 384 03 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ostrowąsy
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone