strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Konrad Ciesielski Kancelaria Komornicza w Poznaniu
Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 31,30 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 31,30 m2
Cena wywoławcza: 112 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4539/14
Opis:

 

 OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrad Ciesielski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, w sali nr 106, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Poznaniu na os. Oświecenia 101, dla którego nie jest urządzona księga wieczysta, o powierzchni użytkowej 31,30 m2.

Ww. nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150 600,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 112 950,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 15 060,00 zł najpóźniej do dnia 21 września 2015 roku w gotówce lub w kasie Kancelarii Komornika Sądowego w Poznaniu przy ul. Trójpole 3A lub wpłacić na konto:

PKO BP SA 65 1020 4027 0000 1102 0391 0833

lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość w postaci operatu szacunkowego można oglądać po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizji z komornikiem. Akta postępowań egzekucyjnych wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Oświecenia
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone