strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Nieruchomość zabudowana obiektami budowlanymi – budynek mieszkalny
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-29
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana obiektami budowlanymi – budynek mieszkalny
Cena wywoławcza: 271 091,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1722/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 września 2015 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Łopuszna, ul. Słoneczna 13, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00052560/6, składającej się z działek ewidencyjnych nr 55/14, 55/46 o łącznej powierzchni 0,1159 ha, stanowiącej własność dłużników:

(…).

Nieruchomość jest zabudowana obiektami budowlanymi: budynkiem mieszkalnym, trwałym ogrodzeniem oraz ozdobną zielenią ogrodową. Położona na obszarze luźnej zabudowy mieszkaniowej w kierunku południowym od głównej drogi komunikacyjnej Nowy Targ-Nowy Sącz. Dojazd do nieruchomości od strony zachodniej od drogi asfaltowej, drogą gruntową – poprzez służebność gruntową opisaną w dziale I KW NS1T/00052560/6. Działki w terenie łącznie tworzą jeden zwarty kompleks o nieregularnym kształcie umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie, teren płaski. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Woda z własnej studni. Działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym. Na działce 55/46 posadowiony jest blaszak garażowy nietrwale związany z gruntem. Działka 55/14 – użytek R i klasa VI – 0,0920 ha. Działka 55/46 użytek B-R i klasa VI – 0,029 ha. Budynek mieszkalny – powierzchnia użytkowa wynosi 175,79 m2. Dane ogólne – budynek mieszkalny, wolnostojący, podpiwniczony, murowany wybudowany na przełomie lat 70-80 ubiegłego stulecia. Budynek w całości wykończony, ogólny stan techniczny budynku –zadawalający.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 406 637,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 271 091,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 40 663,70 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1882/11.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Słoneczna
Miasto: Łopuszna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone