strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
FHP Grajpek W. Dębowski, J. Dębowska Sp.jawna w upadłości likwidacyjnej
153 ruchomości w postaci maszyn i urządzeń – GRAJPEK
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-01
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: 153 ruchomości w postaci maszyn i urządzeń – GRAJPEK
Cena wywoławcza: 138 931,22
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wyposażenie zakładu produkcyjnego

 

Łukasz Zagórski, syndyk masy upadłości F.H.P. „Grajpek” W. Dębowski, J. Dębowska – spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Grajowie (Grajów 45,
32-020 Wieliczka) zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż wyposażenia zakładu produkcyjnego wyrobów mięsnych i wędlin w postaci 153 ruchomości w postaci   maszyn i urządzeń. Budynek zakładu stanowi własność osoby trzeciej.

 

Cena wywoływacza w konkursie wynosi 138 931,22 zł brutto. Sprzedaży podlega wyłącznie całość wyposażenia zakładu.

 

Operat szacunkowy, zawierający szczegółowy wykaz ruchomości objętych konkursem, oraz informacje o konkursie ofert i jego regulaminie znajdują się pod adresem www.krpu.pl/oferty-sprzedazy, dostępne są również w biurze syndyka i będą przesyłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.

 

Sprzedaż ruchomości prowadzona jest przez syndyka w toku postępowania sygn. akt VIII GUp – 25/14/S z wolnej ręki zgodnie z treścią art. 326 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Pisemne, podpisane oferty zakupu zawierające co najmniej pełne dane oferenta, cenę brutto (upadły jest czynnym podatnikiem VAT), rachunek bankowy do zwrotu kaucji i telefon kontaktowy proszę składać w zamkniętych kopertach opisanych „Konkurs Ofert VIII GUp 25/14/S” osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura syndyka:
31-030 Kraków, ul. Librowszczyzna 3/10 w terminie do dnia 30 września 2015 r. do godziny 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie i aukcji jest wpłacenie w terminie do dnia 30 września 2015 r. (decyduje data i godzina wpłaty na konto) kaucji w kwocie 10 000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 18 1600 1462 1849 1989 1000 0001 (w tytule przelewu „Kaucja Konkurs Ofert”). Syndyk zachowa wpłaconą kaucję, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty pozostałej części ceny lub uchyli się od zawarcia umowy
w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

Przeprowadzenie konkursu pisemnych ofert, ewentualnej aukcji oraz wyłonienie nabywcy ruchomości nastąpi w dniu 1 października 2015 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka.

 

Wszystkie ruchomości objęte konkursem znajdują się w Grajowie 45 (gmina Wieliczka). Oględziny po uzgodnieniu szczegółów co do terminu pod numerem telefonu +48 503 772 401 lub +48 608 393 998.

 

Informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach konkursu i aukcji czy warunkach sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu (12) 623 54 21, ewentualnie osobiście w biurze syndyka.

 

W biurze syndyka można zapoznać się również  z operatem szacunkowym sporządzonym dla ruchomości objętych konkursem, jak również innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

 

W pierwszej kolejności zapytania proszę kierować pocztą elektroniczna na dwa adresy: lukasz@zagorski-doradztwo.pl i biuro@biuroaconto.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grajów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone