strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Działka zabudowana budynkami: mieszkalnym i gospodarczym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-07
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkami: mieszkalnym i gospodarczym
Cena wywoławcza: 107 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1305/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 października 2015 r. o godz. 13:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 301, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Lubomierz przy ul. Rzecznej, opisanej jako działka nr 121 obręb AM2 oraz 196/1 obręb AM3, na której położony jest budynek mieszkalny i budynki gospodarcze nieuwidocznione w księdze wieczystej. Cały obszar wynosi 0,1194 ha.

Działka nr 121 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym wybudowanym w okresie międzywojennym ubiegłego stulecia o różnym stopniu zużycia technicznego, teren płaski, położony bezpośrednio przy drodze publicznej i rzece. Ogrodzenie i brama metalowa są częścią składową innej nieruchomości.

Budynek gospodarczy wolnostojący: Pz – 25,4 m2, mieszkalny: Pz 178,5 m2.

Do budynku dobudowana jest dobudówka gospodarcza o Pz – 91,7 m2.

Działka nr 196/1 zabudowana jest budynkiem gospodarczym o Pz – 121 m2. Budynek jest murowany z kamienia, cegły i uzupełnienia z pustaków, jednokondygnacyjny. Działka jest ogrodzona siatką.

Na nieruchomości wpisana jest służebność mieszkalna, tj. dwóch pokoi położonych na piętrze i kuchni na parterze budynku mieszkalnego, a także korzystania z części wspólnych budynku na rzecz Stanisława Stefek oraz Olgi Stefek na okres ich życia. Powyższa służebność wygasła z powodu śmierci ww. Nieruchomość gruntowa stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00011812/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 143 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 107 250,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 14 300,00 zł, w gotówce w Kancelarii do godz. 12:00 lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rzeczna
Miasto: Lubomierz 
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone