strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Niezabudowana nieruchomość, działki użytkowane jako pola uprawne o łącznej pow. 16,20 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-02
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość, działki użytkowane jako pola uprawne o łącznej pow. 16,20 ha
Cena wywoławcza: 285 090,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 543/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Górczyca, gmina Lwówek Śląski oznaczonej jako działki ewidencyjne: 79/1 o pow. 0,30 ha, 79/2 o pow. 1,75 ha, 163/2 o pow. 0,21 ha, 171/4 o pow. 1,29 ha, 200/2 o pow. 0,80 ha, 80/3 o pow. 1,77 ha, 91/5 o pow. 0,44 ha, 197/3 o pow. 1,74 ha, 128 o pow. 0,24 ha, 171/2 o pow. 1,5 ha, 187/7 o pow. 6,16 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 16,20 ha. Działki nr 79/1, 79/2, 80/3, 171/2, 171/4, 200/2, 187/7 użytkowane jako pola uprawne (obsiane zbożem), działka nr 91/5 użytkowana jako pastwisko, działka nr 128, 163/2 użytkowana jako część ogrodu warzywnego, część rolniczo, na brzegu składowisko korzeni i kamieni, działka nr 197/3 nieużytkowana, część działki porośnięta krzakami leszczyny, samosiewami brzozy, część działki porośnięta zróżnicowanym gatunkowo i wiekowo drzewostanem całkowity brak zabiegów pielęgnacyjnych. Przeznaczenie nieruchomości wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: tereny rolne, tereny zabudowy mieszkalnej i zagrodowej.

Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużników na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00003498/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 380 120,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 285 090,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 38 012,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Górczyca
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone