strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0007 ha i pow. 0,06 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0007 ha i pow. 0,06 ha
Cena wywoławcza: 79 630,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1237/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

14 października 2015 r. o godz. 13:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 9/1 o powierzchni 0,0007 ha i nr 9/2 o powierzchni 0,06 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Nielestno 13, gm. Wleń, powiat lwówecki. Działka nr 9/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 81,2 m2 wybudowanym w latach międzywojennych ubiegłego stulecia. Do budynku dobudowana jest komórka gospodarcza. Na działce nr 9/1 znajduje się przepompownia ścieków, która wybudowana została przez Gminę Wleń. Komornik podkreśla, iż istnieje niezgodność pomiędzy stanem faktycznym a wpisem w księdze wieczystej w zakresie nr działki i powierzchni. W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości w dziale I-O widnieje wpis przed podziałem ww. działek, tj. „działka nr 9 o powierzchni 0,06 ha”, w wypisie rejestru gruntów widnieje aktualny podział na działkę nr 9/1 o powierzchni 0,0007 i nr 9/2 o powierzchni 0,06 ha.

Nieruchomość stanowi własność dłużników na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1S/00007718/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 119 445,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 79 630,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 11 944,50 zł w gotówce w kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nielestno
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone