strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Real Mak Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż marki „Real-Mak” i koncesji na obrót paliwami ciekłymi
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż marki „Real-Mak” i koncesji na obrót paliwami ciekłymi
Cena wywoławcza: 12 100,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK – ogłasza nieograniczony konkurs ofert

 

na sprzedaż z wolnej ręki marki „REAL-MAK” oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi upadłego Real Mak sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie zgodnie z Postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 4.07.2015 r., sygn. akt VIII GUp 1/12/S za cenę nie niższą niż 12 100 zł (dwanaście tysięcy sto złotych) netto + podatek VAT 23%.

Spis inwentarza i wycena do wglądu w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 503 169 678, e-mai: z.typrowicz@o2.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – Sygn. Akt: VIII GUp 1/12/S należy złożyć w terminie do dnia  9.09.2015 r. na adres: Biuro Syndyka, 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73F/50. Oferta winna zawierać: nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Wszelkie opłaty związane z nabyciem  ponosi nabywca. Rozstrzygnięcie konkursu (wybór oferenta) nastąpi w terminie do dnia 16.09.2015 r.  Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami. Wynik konkursu będzie obowiązujący po jego akceptacji przez Sędziego-komisarza.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone