strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski
Nieruchomość o pow. 369 m2, budynek mieszkalny, udziały 4/6 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-21
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 369 m2, budynek mieszkalny, udziały 4/6 
Cena wywoławcza: 129 004,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 334/11
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 września 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXIX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 4/6 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem 1928 o powierzchni 369 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Starosielce Płd. oraz udziału w wysokości 4/6 w prawie własności budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, usytuowanego przy ul. Irlandzkiej 7 w Białymstoku należącego do dłużniczki (…). Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/00015719/9.

 

Suma oszacowania wynosi 172 005,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 004,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 201,00 zł najpóźniej do dnia 21.09.2015 r. do godz. 10:30

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Pawła Kosowskiego lub do dnia 20.09.2015 r. na poniższe konto Komornika (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy).

 

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Irlandzka
Miasto: Białystok
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone