strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
Lokal mieszkalny o powierzchni 63,10 m2, 3 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-01
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 63,10 m2, 3 pokoje
Cena wywoławcza: 90 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 990/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak – Kancelaria Komornicza – 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax (61) 628 23 89, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

1 października 2015 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14 w sali nr 106 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 we własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

położonego: 61-332 Poznań, ul. Gabszewicza 10/7,

należącego  do dłużnika: Wiesława Kaczmarek, dla którego  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO2P/00173639/2.

 

Udział dotyczy lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni 63,10 m2, jednopoziomowy, położony na trzecim piętrze w pięciokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, wc, przedpokoju i łazienki. Z pokoju wyjście na balkon. Wystawa okien jednostronna – południowo-wschodnia. Nadto, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,10 m2.

 

Cena wywołania wynosi: 90 525,00 zł.

Suma oszacowania wynosi: 120 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 070,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy:

NORDEA BANK POLSKA SA I O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726

(tytułem rękojmi sygn. akt KM 990/13) lub w kancelarii komorniczej – art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, (akta dołączone do sprawy II Co18/14/2N), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gabszewicza
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone