strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Miejsca parkingowe, budynek handlowy w Bystrzycy Kłodzkiej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-13
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Miejsca parkingowe, budynek handlowy w Bystrzycy Kłodzkiej
Cena wywoławcza: 4 434,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2190/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

hurtownia budowlana w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk (tel. (74) 865 71 46, fax (74) 865 71 48) ogłasza, że dnia

 

13 października 2015 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 218, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. MIEJSCE PARKIGNOWE – DROGA

Nieruchomość stanowi prawo współużytkowania wieczystego gruntu w 1/2 części. Nieruchomość zlokalizowana w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 1, w granicach działki nr 958/7 (AM 7), obręb Centrum, o powierzchni 260 m2. Grunt niezabudowany, na całej powierzchni utwardzony, posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Mickiewicza). Teren płaski, o kształcie zbliżonym do trapezu; działka niezagospodarowana, nieogrodzona.

Działka w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Kłodzku – SW1K/00089113/1.

Suma oszacowania wynosi 8 332,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 249,00 zł.

 

2. BUDYNEK HANDLOWY (HURTOWNIA BUDOWLANA)

Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu, działka nr 958/22 (AM 7) zlokalizowana w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 1, obręb Centrum, o powierzchni 1 164 m2 oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Działka prawie w całości zabudowana budynkiem handlowym jednokondygnacyjnym; stan techniczny dobry, stopień zużycia oszacowano na 35%. Budynek wykorzystywany jako obiekt handlowy, posiada zaplecze biurowe i socjalne oraz magazyn. Uzbrojenie w sieci wod.-kan. i energetyczną. Powierzchnia użytkowa części handlowo-socjalnej budynku wynosi około 650 m2. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp przez działkę nr 958/20.

Powierzchnia zabudowy budynku według księgi wieczystej – 978,70 m2.

Działka w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r.

Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Kłodzku – SW1K/00089112/4.

Suma oszacowania wynosi 626 391,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 469 793,25 zł.

 

3. MIEJSCE PARKINGOWE – DROGA

Nieruchomość stanowi prawo współużytkowania wieczystego gruntu w udziale 1/2 części, działka nr 958/20 (AM 7), obręb Centrum, o powierzchni 184 m2. Nieruchomość niezabudowana, na całej powierzchni utwardzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r.

Numer księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Kłodzku – SW1K/00096033/8.

Suma oszacowania wynosi 5 912,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 434,00 zł.

UWAGA!!!

Nieruchomość opisana w księdze wieczystej nr SW1K/00089112/4 (działka nr 958/22) zostanie przedstawiona do sprzedaży łącznie z udziałem w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr SW1K/00096033/8 (działka nr 958/20), która wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do drogi publicznej.

Nieruchomości należą do dłużnika: (…).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 865 71 46

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone