strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko
Zabudowana nieruchomość o pow. 3 189 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 3 189 m2
Cena wywoławcza: 817 600,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 110/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 87905/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 października 2015 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ulicy Kilińskiego 20, w sali nr A 13, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 135/14 o powierzchni 3 189 m2, zabudowanej budynkiem usługowym (barem), parterowym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 407,32 m2,  

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 87-880 Brześć Kujawski, Pikutkowo,

dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 87905/2 (NKW: WL1W/00087905/2).

 

Suma oszacowania wynosi 1 226 400,00 , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 817 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 122 640,00 gotówką w kancelarii komornika.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika

Bank Ochrony Środowiska SA we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Rękojmia musi się znaleźć na koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (54) 231 29 98

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pikutkowo
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone