strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku (z/s w Namysłowie) Grzegorz Błaut
Samochód osobowy LEXUS IS 220D, rok prod. 2009, kolor: czarny
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-31
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód osobowy LEXUS IS 220D, rok prod. 2009, kolor: czarny
Cena wywoławcza: 32 175,00
Forma sprzedaży: inne
KM: 299/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

we Wrocławiu, ul. Mosiężna 9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Samochód osobowy LEXUS IS 220D, rok prod. 2009, kolor: czarny,

nr rej. ZGL22928,

VIN JTHBB262202031681

1 [szt.]

42 900,00 **)

32 175,00

**) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mosiężna
Miasto: Wrocław
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone