strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelaria Komornicza w Grudziądzu
Prawo do lokalu mieszkalnego, pow. 60,17 m2, 3 pokoje, piwnica – 9,43 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-25
Godzina: 09:20:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego, pow. 60,17 m2, 3 pokoje, piwnica – 9,43 m2
Cena wywoławcza: 81 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1915/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO

PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

nr KW TO1U/00039579/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 września 2015 r. o godz. 9:20

 

w sali nr 11w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 42/13. Lokal mieszkalny położony jest na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,17 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 9,43 m2.

 

Wartość szacunkowa lokalu wynosi 109 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.: 10 900,00 zł. Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Grudziądzu 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

Informacji zasięgać można w Kancelarii Komornika ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz tel. 56 46 263 46 | 723 257 723, (www.sokolowska.komornik.pl).

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  zaś akta sprawy egzekucyjnej przeglądać można w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Murowej 59/1 w Grudziądzu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone