strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Zabudowana działka położona w miejscowości Tymianka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-08
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka położona w miejscowości Tymianka
Cena wywoławcza: 1 130 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1747D/02
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 października 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr IX, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem produkcyjnym oznaczonej jako działka gruntu nr 160/4 położona w miejscowości Tymianka pod numerem 27A, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi jest księgę wieczystą nr LD1G/00053249/1,

stanowiącej własność dłużnika:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 695 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, to jest kwotę: 1 130 000,00  zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 169 500,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset  złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 1747D/02 i inne) bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd I Co 3196/11).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tymianka
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone