strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Matterhorn Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej
Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – Matterhorn
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-22
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – Matterhorn
Cena wywoławcza: 217 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Matterhorn Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mysłowicach, ogłasza o sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (sklep internetowy: www.heppin.com), zgodnie z operatem szacunkowym, w trybie aukcji. W skład przedsiębiorstwa wchodzą ruchomości, wartości niematerialne i prawne, należności itd. Ruchomości upadłego znajdują się w Mysłowicach, ul. Fabryczna 15.

 

Cena wywołania wynosi 217 000,00 PLN netto.

 

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednie złożenie pisemnej oferty zawierającej:

a)   Nazwę lub imię i nazwisko oferenta, siedzibę, adres oraz telefon kontaktowy.

b)   Udokumentowany status prawny oferenta (aktualny odpis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

c)    Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywołania.

d)   Dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywołania netto.

e)   Oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń regulaminu aukcji.

f)    Zgodę na nabycie przedsiębiorstwa odpowiednich organów oferenta lub oświadczenie o braku wymogu takiej zgody.

g)   Oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedsiębiorstwa i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18.09.2015 r. w godzinach 9:00-15:00 w biurze syndyka: ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice, z oznaczeniem „Oferta na zakup przedsiębiorstwa”.

 

W aukcji mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy wpłacili w terminie do 18.09.2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywołania netto. Wadium może zostać wniesione tylko w pieniądzu i powinno zostać przelane na rachunek bankowy upadłego w Alior Bank S.A.: 07 2490 0005 0000 4520 6362 7528. Rozpoznanie ofert i przeprowadzenie aukcji nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza w dniu 22.09.2015 r. o godzinie 9:30, sala 12 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14. Postępowanie w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa jest jedno- lub dwuczęściowe i ma w pierwszej części charakter pisemny (ofertowy), zaś w drugiej ewentualnej części charakter ustny (aukcja). Szczegółowe warunki i zasady prowadzenia aukcji, wymagane dokumenty i oświadczenia, zwrot wadium, itd. określa regulamin aukcji. Operat szacunkowy z wyceny przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aukcji oraz regulamin aukcji dostępne są w biurze syndyka w godz. 9:00-15:00. Przedmiot aukcji oraz dokumenty można oglądać po uprzednim umówieniu telefonicznym – tel. (32) 781 99 93. Syndyk ma prawo odwołania aukcji w każdym czasie.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fabryczna
Miasto: Mysłowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone