strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2015 POZNAŃSKIEJ HODOWLI ROŚLIN SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W TULCACH

 

Podmiot ubiegający się o badanie sprawozdania finansowego powinien złożyć ofertę na badanie, która powinna między innymi zawierać:

1)   Informacje o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych                                                     rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich, oraz znajomości branży (produkcja rolnicza) w której działa spółka;

2)   Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał oferowane badanie, w tym: dane personalne biegłego rewidenta, imię, nazwisko, numer licencji zawodowej, zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta oraz terminy przeprowadzonych badań);

3)   Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

4)   Cenę netto (+ VAT) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia;

5)   Wskazanie osobno terminów: zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym (konieczność podania pełnej daty). W przypadku podania w ofercie określenia „termin do uzgodnienia” – oferta taka nie będzie brana pod uwagę;

6)   Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami składanych ofert.

Oferty należy kierować na adres Spółki.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 września 2015 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Zarządu, tel. (61) 872 79 50, tulce_zarzad@phr.pl.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tulce
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone