strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Działki zabudowane budynkiem mieszkalnym o łącznej pow. 0,0648 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 08:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane budynkiem mieszkalnym o łącznej pow. 0,0648 ha
Cena wywoławcza: 156 667,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 589/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 października 2015 r. o godz. 8:20

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, sala nr 102, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

– prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowane budynkiem jednorodzinnym dz. ew. nr 155/6 i 155/7 o łącznej pow. 0,0648 ha, położone przy ul. Juranda w Nowym Sączu, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1S/00120571/3,

będącej własnością dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 235 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 156 667,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 23 500,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 12 października 2015 r. w godzinach 10:00-12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 15/2, tel. (18) 444 22 88.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Juranda
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone