strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny o pow. użytk. 83,60 m2, 4 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-16
Godzina: 09:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. użytk. 83,60 m2, 4 pokoje
Cena wywoławcza: 112 077,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1700/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 października 2015 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej nr 2. Lokal mieszkalny o pow. użytk. 83,60 m2 położony w budynku mieszkalnym czterorodzinnym. Skład lokalu: 4 pokoje, jadalnia, kuchnia, łazienka, korytarz, przedsionek, kotłownia. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowane. Malowanie emulsyjne, w sanitariatach płytki. Na podłogach wykładzina panele, płytki oraz wykładzina pcv. Stolarka okienna PCV. Drzwi wewnętrzne płytowe, zewnętrzne metalowe. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako „tereny mieszkaniowe”,

należący do dłużnika: (…),

położony: Wierzchaczewo 10/2, gmina Kaźmierz,

dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00037976/9 wraz z udziałem 430/1896 części w nieruchomości KW PO1A/00030867/3.

 

Suma oszacowania wynosi 149 437,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 077,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 14 943,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wierzchaczewo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone