strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz
Nieruchomość utworzona z działek nr 197/4 i 197/3
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-30
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość utworzona z działek nr 197/4 i 197/3
Cena wywoławcza: 585 825,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3206/13
Opis:

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na  podstawie art. 10136 kpc, że w dniu 

 

30 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Krakowie przy ul. Cysterów 14/21, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

(uproszczona)

 

nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Podgórze, utworzonej z działek o numerach 197/3 oraz 197/4, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00434225/9. Działka nr 197/4 o pow. 0,3073 ha niezabudowana. Działka nr 197/3 zabudowana domem jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem o pow. łącznej 218 m2.

 

Nieruchomość została oszacowana  na kwotę: 781 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 585 825,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania czyli kwotę 78 110,00 zł na rachunek bankowy komornika: 

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać w dniu 15 września 2015 r. o godz. 10:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

       

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone