strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Natalia Gaweł
Działka niezabudowana o pow. 1 771 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 1 771 m2
Cena wywoławcza: 367 560,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 11/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Natalia Gretschel zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 października 2015 r. o godz. 14:30

 

w sali nr E-320 budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

                                                         DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

działka nr 419/2 o pow. 1 771 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 173 o pow. 142 m2, położonej w Radwanowicach, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR2K/00045943/6 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 551 341,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 367 560,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 55 134,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na  konto komornika o nr:

80 1910 1048 2116 4287 7480 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Nieruchomość można oglądać w dniu 22.10.2015 r. w godz. 15:00-15:30.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na co najmniej pięć dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Radwanowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone