strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa we Wrocławiu
5 udziałów PPUH FANED
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: 5 udziałów PPUH FANED
Cena wywoławcza: 39 614,75
Forma sprzedaży: II licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie działając  na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 96k § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1619 z późn. zm.) zawiadamia, że dnia

 

16 września 2015 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 23 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

5 udziałów (stanowiących  25% wszystkich udziałów) w PPUH FANED spółka z o.o. w Nowej Rudzie KRS – 0000111902 stanowiących własność zobowiązanego Karola Festö zam. Nowa Ruda, os. XXX-lecia 13/8/9.

Wartość oszacowania udziałów wynosi 79 229,50 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

Cena wywołania udziałów w drugim terminie licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania udziałów, tj. 39 614,75 złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 wartości udziałów. Wadium powinno być wpłacone na rachunek tut. Organu Egzekucyjnego prowadzony przez

NBP O. Wrocław nr rachunku 63 1010 1674 0024 1113 9120 0000

lub wpłacone poborcy bezpośrednio na godzinę przed terminem licytacji.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu przybicia przynajmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wyznacza niezwłocznie licytację tej samej ruchomości, rozpoczynając ją od ceny wywołania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone