strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Śremie Ryszard Bartkowiak Kancelaria Komornicza w Śremie
Niezabudowane działki o powierzchni 0,1412 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-09
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki o powierzchni 0,1412 ha
Cena wywoławcza: 11 866,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 172/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Ryszard Bartkowiak, Kancelaria Komornicza w Śremie ogłasza, że dnia

 

9 października 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Śremie mającego siedzibę przy ulicy Franciszkańskiej 4, 63-100 Śrem w sali nr 7, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 62-050 Mosina, Mieczewo, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1M/00045078/5.

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana – działki gruntu nr ew. 212/9 i 212/10 o łącznej powierzchni 0,1412 ha, stanowiące drogę wewnętrzną, o nawierzchni gruntowej, na części powierzchni o nawierzchni gruntowej, ulepszonej gruzobetonem oraz tłuczniem skalnym. W ciągu drogi przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: sieć energetyczna, wodociągowa. Obszar ww. nieruchomości nie jest objęty zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina (Uchwała Nr LVI/386/10 z dn.25-02-2010 r RM w Mosinie) nieruchomość jest położona w obszarze opisanym symbolem C5-M -tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Suma oszacowania wynosi 17 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 780,00 zł na konto komornika: PKO Bank Polski SA I O w Śremie 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mieczewo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone