strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MJR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MJR”  Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-23
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MJR”  Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 355 150,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MJR”  Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Trzebini, ul. 22 Lipca 64, nr KRS 0000076909,

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości obj. KW nr KR1C/00052125/3 za najwyższą zaoferowaną cenę, w tym:

 

1.    Prawo wieczystego użytkowania obj. KW nr KR1C/00052125/3, działki nr 1218 i nr 1424  (0,9353 ha), obr. Trzebinia,

-       cena wywoławcza netto wynosi 163 677,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100).

2.    Prawo własności budynków i budowli położonych na działkach nr 1218 i nr 1424, obj. KW nr KR1C/00052125/3, obr. Trzebinia,

-       cena wywoławcza netto wynosi 191 472,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 50/100).

 

Wskazane w ust. 1 i 2 nieruchomości podlegają tylko łącznej sprzedaży, w łącznej kwocie wywoławczej netto 355 150,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 20 października 2015 r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski,  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69  (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wadium należy wpłacać w terminie do 20 października 2015 r. włącznie, przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MJR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Trzebini, ul. 22 Lipca 64, 32-540 Trzebinia, w Banku PeKaO S.A. w Krakowie konto nr 09 1240 4719 1111 0010 5849 5033 oznaczone jako „wadium Przetarg na nieruchomości”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na podane konto.

 

Z warunkami przetargu – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 16:00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie przetargu, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 23 października 2015 r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8.

 

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka.

 

Pobierz: Wypis i wyrys.pdf

 

Pobierz: Regulamin Przetargu.pdf

 

Pobierz: PW MJR Trzebinia.pdf

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 22 lipca
Miasto: Trzebinia
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone