strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Prawo własności w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działka o pow. 915 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-16
Godzina: 15:15:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działka o pow. 915 m2
Cena wywoławcza: 58 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2824/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 października 2015 r. o godz. 15:15

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr VIII,

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 3/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonej jako działka gruntu nr 322 o pow. 915 m2 położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej nr 74, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00001052/4,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Udział w wysokości 3/8 części w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 58 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 2824/13 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przez licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 2618/13).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łęczycka
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone