strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gorlicach Cezary Błażowski
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-gospodarczym i nieruchomość gruntowa położonej – Bobowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-gospodarczym i nieruchomość gruntowa położonej – Bobowa
Cena wywoławcza: 382 792,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1840/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 października 2015 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-gospodarczym, a także nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bobowa, stanowiącej własność dłużników: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr KW NS1G/00022973/3,  NS1G/00035432/3, NS1G/00002572/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 574 188,00 PLN.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 382 792,00 PLN.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 57 419,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy

nr 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001

w Deutsche Bank Polska SA

(o wpłacie rękojmi przelewem bankowym należy pisemnie poinformować komornika w przeddzień licytacji).

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Kościuszki 34, I piętro, pok. 16-19, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bobowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone