strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 2,2200 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 2,2200 ha
Cena wywoławcza: 380,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 620/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 października 2015 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w miejscowości Czermno gmina Tyszowce oznaczonej numerami działek 157, 267/1 ark. 4 i 325/2, 326/2, 356/3 ark. 5 o łącznej powierzchni 2,2200 ha. Działka nr 157 ark. 4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi oraz innymi elementami zagospodarowania terenu. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00000539/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

Wartość szacunkowa działki nr 157 o powierzchni 1,40 ha pomniejszona o służebność osobistą 192 061,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę 128 040,67 zł. Wysokość rękojmi 19 206,10 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 267/1 o powierzchni 0,49 ha 3 799,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę 2 532,67 zł. Wysokość rękojmi 379,90 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 325/2 o powierzchni 0,09 ha 571,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę 380,67 zł. Wysokość rękojmi 57,10 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 326/2 o powierzchni 0,14 ha 888,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę 592,00 zł. Wysokość rękojmi 88,80 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 356/3 o powierzchni 0,10 ha 705,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę 470,00 zł. Wysokość rękojmi 70,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Czermno
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone