strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski
Lokal mieszkalny o pow. 39,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-16
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 39,00 m2
Cena wywoławcza: 87 063,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 116/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski Kancelaria Komornika zawiadamia na podstawie al. 953 kpc w związku z al. 955 kpc, że w dniu

 

16 października 2015 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny oznaczony numerem 8, o pow. 39,00 m2 wraz z prawem współwłasności 1/13 części wspólnych budynku i prawem współużytkowania wieczystego 1/13 części gruntu oznaczonej jako działka ewidencyjna numerem 193/5 o pow. 0,0849 ha, obręb 10 położonej w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 20a, stanowiącej własność dłużnika:

(…) posiadającej założoną księgę wieczystą nr KI1B/00043365/6 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116 084,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 87 063,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 608,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na rachunek bankowy komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mickiewicza
Miasto: Busko-Zdrój
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone