strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik
Działka o pow. 1 063 m2, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 769,89 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-19
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1 063 m2, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 769,89 m2
Cena wywoławcza: 499 237,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 875/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1W/00022506/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953

kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 października 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11 w sali nr 105, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej – grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość – położonej w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 134. Części składowe nieruchomości:

1) działka nr 304 o powierzchni 1 063 m2 w użytkowaniu wieczystym do 5.12.2089 r.;

2) posadowiony na działce wolnostojący budynek handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej Pu 769,89 m2.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta (gruntowa) o numerze SW1W/00022506/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu.

Suma oszacowania wynosi 665 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 499 237,50.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 565,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 16.10.2015 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O. Wałbrzych 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrocławska
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone