strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Patryk Duda
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1 515 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-21
Godzina: 13:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1 515 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 113 601,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 848/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 października 2015 r. o godz. 13:10

 

w sali nr D -134 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przeginia Duchowna, gm. Czernichów, składającej się z działki gruntowej o nr 393/2 o powierzchni 1 515 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 116,00 m2 oraz budynkiem wolnostojącego dwustanowiskowego garażu o powierzchni 42 m2, posiadającej założoną Księgę Wieczystą KR1K/00018639/7 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Wartość udziału oszacowana jest na kwotę: 170 401,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 113 601,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17 040,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr

72 1910 1048 2116 3512 9427 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Nieruchomość można oglądać w dniu 13 października 2015 r. w godz. 13:30-14:00

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przeginia Duchowna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone