strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-21
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 401 925,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 699/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 października 2015 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Ochotnica Dolna, gm. Ochotnica Dolna, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00068954/0 składającej się z działek ewidencyjnych nr 7618, 7614/2, 7590, 7631, 7632, 7594/3, 16349, 16392, 4800/8, 9001/18, 4773/17, 4773/18, 9001/20, 4772/2, 4754/3 (15 działek) o łącznej powierzchni 1,3039 ha wraz z zabudowaniami: budynkiem mieszkalnym z drewutnią (na działce 4754/3) oraz budynkiem mieszkalno-gospodarczym (na działkach 7632 i 16392), będącej własnością (…).

W dziale III KW NS1T/00068954/0 widnieje „prawo osobiste – prawo dożywocia na rzecz Józefa Gołdyna syna Rozalii (...)” jednakże jak ustalono uprawniony z tytułu prawa dożywocia Józef Gołdyn zmarł, tym samym służebność osobista zgodnie z art. 299 kc wygasła.

Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to iż w przypadku gdy nikt nie przystąpi do licytacji całej nieruchomości sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki. I tak:

1.    działka nr 4754/3 o pow. 1 453 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 169,20 m2 kwota oszacowania 438 400,00 zł, cena wywołania 328 800,00 zł, rękojmia 43 840,00 zł.

2.    kompleks 2 działek o nr ewid. 7632 i pow. 302 m2 oraz 16392 o pow. 22 m2 wraz z budynkiem mieszkalno-gospodarczym (Gronik Wyżny Młynne) kwota oszacowania 41 300,00 zł, cena wywołania 30 975,00 zł, rękojmia 4 130,00 zł.

3.    działka nr 7631 (grunt budowlany) o pow. 219 m2 kwota oszacowania 5 200,00 zł, cena wywołania 3 900,00 zł, rękojmia 520,00 zł. działka nr 16349 (grunt budowlany) o pow. 65 m2 kwota oszacowania 1 600,00 zł, cena wywołania 1 200,00 zł, rękojmia 160,00 zł.

4.    działki rolne i zalesienia:

1)   działka nr 4772/2 o pow. 428 m2 kwota oszacowania 2 100,00 zł, cena wywołania 1 575,00 zł, rękojmia 210,00 zł;

2)   działka nr 4773/17 o pow. 1 054 m2 kwota oszacowania 5 100,00 zł, cena wywołania 3 825,00 zł, rękojmia 510,00 zł;

3)   działka nr 4773/18 o pow. 973 m2 kwota oszacowania 4 700,00 zł, cena wywołania 3 525,00 zł, rękojmia 470,00 zł;

4)   działka nr 4800/8 o pow. 1 254 m2 kwota oszacowania 5 400,00 zł, cena wywołania 4 050,00 zł, rękojmia 540,00 zł;

5)   działka nr 7590 o pow. 597 m2 kwota oszacowania 2 900,00 zł, cena wywołania 2 175,00 zł, rękojmia 290,00 zł;

6)   działka nr 7594/3 o pow. 1 490 m2 kwota oszacowania 6 400,00 zł, cena wywołania 4 800,00 zł, rękojmia 640,00 zł;

7)   działka nr 7614/2 o pow. 2 134 m2 kwota oszacowania 9 200,00 zł, cena wywołania 6 900,00 zł, rękojmia 920,00 zł;

8)   działka nr 7618 o pow. 281 m2 kwota oszacowania 1 400,00 zł, cena wywołania 1 050,00 zł, rękojmia 140,00 zł;

9)   działka nr 9001/18 o pow. 1 991 m2 kwota oszacowania 8 500,00 zł, cena wywołania 6 375,00 zł, rękojmia 850,00 zł;

10)działka nr 9001/20 o pow. 776 m2 kwota oszacowania 3 700,00 zł, cena wywołania 2 775,00 zł, rękojmia 370,00 zł.

Łączna wartość gruntów rolnych w przypadku przystępowania do licytacji wszystkich gruntów rolnych – 10 działek o pow. 10 978 m2 – kwota oszacowania 49 400,00 zł, cena wywołania 37 050,00 zł, rękojmia 4 940,00 zł.

Cała nieruchomość objęta KW NS1T/00068954/0 oszacowana jest na kwotę 535 900,00 zł. Cena wywoławcza w przypadku przystępowania do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00068954/0 wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 401 925,00 zł.

Przystępujący do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00068954/0 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 53 590,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości (lub wskazane powyżej kwoty rękojmi w przypadku przystępowania do licytacji poszczególnych działek) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 703/13.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ochotnica Dolna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone