strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Tomasz Słomka
Nieruchomość gruntowa składająca się z 4 działek
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa składająca się z 4 działek
Cena wywoławcza: 512 464,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2822/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka (tel. 691 742 984, fax (71) 734 54 95) ogłasza, że dnia

 

30 października 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 48/49, w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

położonej: 56-090 Długołęka, Bąków, dz. nr 15/5, 15/6, 15/12, 15/13,

dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00054430/0.

 

Jest to nieruchomość gruntowa składająca się z 4 działek. Działka nr 15/5 o pow. 0,5 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, o pow. zabudowy 150,03 m2 i pow. użytkowej 174,2 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. zabudowy 52,2 m2 i pow. użytkowej 44,6 m2 (2 stanowiska). Do działki doprowadzone elementy sieci wodociągowej i elektrycznej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (z odprowadzeniem ścieków do przydomowej oczyszczalni), gazową – zasilaną ze zbiornika zewnętrznego i lokalną CO. Teren działki ogrodzony. Część niezabudowana wykorzystywana do celów rekreacyjnych. Działka nr 15/6 o pow. 0,2099 ha. Działka niezabudowana, przylegająca do działki nr 15/5. W skład działki wchodzą grunty oznaczone jako: RIIIa – 0,2047 ha, RIVa – 0,0052 ha. Grunt nieużytkowany, porośnięty młodymi drzewami i krzewami z samosiewu. Działka nr 15/12 o pow. 0,1581 ha. W skład działki wchodzą grunty: RIIIa – 0,0038 ha, RIVa – 0,0030 ha, ŁIV – 0,1513 ha. Grunt nieużytkowany, porośnięty młodymi drzewami i krzewami z samosiewu. Działka nr 15/13 o pow. 0,1999 ha. W skład działki wchodzą grunty: ŁIV – 0,1999 ha. Grunt nieużytkowany, porośnięty młodymi drzewami i krzewami z samosiewu. Dojazd do działek nr 15/6, 15/12, 15/13 utrudniony – przez drogę gruntową niewidoczną w terenie. Suma powierzchni działek 1,0679 ha. Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolami: dz. nr 15/5 – RP3 – grunty rolne (z dopuszczeniem zabudowy); dz. nr 15/6, 15/12, 15/13 – RP1 – grunty rolne (bez dopuszczenia zabudowy). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone jako: dz. nr 15/5 i 15/6 – tereny funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; dz. nr 15/12 i 15/13 – tereny łąk i pastwisk. 

 

Suma oszacowania wynosi 683 286,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 512 464,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 328,60. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 29.10.2015 r.: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 1090 2415 0000 0006 1204 7746 (W opisie wpłaty rękojmi należy podać sygnaturę sprawy KM 2822/13).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 691 742 984

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bąków
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone