strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Nieruchomości gruntowe o pow. 1,000 ha i 2,5302 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe o pow. 1,000 ha i 2,5302 ha
Cena wywoławcza: 46 375,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 116/08
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 34277, nr KW 33704, KW 40746

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

14 października 2015 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1, Rawicz 63-900, odbędą się

 

PIERWSZE LICYTACJE

 

nieruchomości stanowiących własność dłużników (…), tj. następujących nieruchomości:

 

1) prawo własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 347/2 niezabudowaną o pow. 1,000 ha położona w miejscowości Nad Stawem (klasa gruntu RVI). Na nieruchomości znajduje się staw o głębokości ok. 2,5-3m zarybiony, który powstał podczas rekultywacji terenu (rekultywacja działki została uznana za zakończoną). Działka położona jest na terenie, w którym znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. Część działki ok. 7 500 m2 obsadzona jest nasadzeniami. Część powierzchni stanowią drogi, przejścia, miejsce na obiekty tzw. małej architektury (huśtawki, ławki, stolik, miejsce na grilla, trawnik). Wśród obsadzeń przeważa modrzew, świerk, jarzębina, sosna;

położonej: 63-930 Jutrosin, Nadstawem, dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 34277 [NKW: PO1R/00034277/4].

 

Suma oszacowania wynosi 61 834,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 375,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 6 183,40 zł.

 

2) prawo własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Nad Stawem oraz Zmysłowo gm. Jutrosin objęte działkami ewidencyjnymi o nr 335, 336/1, 336/2, 337/2, 339/2, 413/3 o łącznej pow. 2,5602 ha, obręb Zmysłowo działki nr 61/1, 62 o łącznej pow. 2,5302 ha. Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin działki powyższe położone są w obrębie terenów upraw polowych niskich klas bonitacyjnych, udokumentowane złoża kruszywa naturalnego znajdują się na działkach nr 336/2, 337/2, 339/2. Dla działek nr 62 i 61/1 została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin decyzja o warunkach zabudowy nr 87/2006 z dnia 1.12.2006 r. Działki posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych;

położonej: 63-930 Jutrosin, Nadstawem, Zmysłowo,

dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 33704 [NKW: PO1R/00033704/0].

 

Suma oszacowania wynosi 353 653,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 239,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości  35 365,30 zł.

 

3) prawo własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Nad Stawem w gm. Jutrosin objęte działkami ewidencyjnymi nr 332/2, 333/2, 334/2 o łącznej pow. 0,2661 ha (klasa gruntu RVI). Dla nieruchomości nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla sprawdzenia przeznaczenia nieruchomości posłużono się Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin, gdzie oznaczono działki jako tereny, gdzie znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. Działki nie są ogrodzone i nie są uzbrojone, na dzień wyceny działki były zadrzewione i zakrzewione;

położonej: 63-930 Jutrosin, Nadstawem, dla której  Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 40746 [NKW: PO1R/00040746/8]

 

Suma oszacowania wynosi 24 268,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 201,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 426,80 zł.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto  komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

(wpływ rękojmi na rachunek bankowy komornika musi nastąpić w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nadstawem, Zmysłowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone