strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej Radosław Wacowski
Lokal mieszkalny o pow. 30,00 m2, 1 pokój
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 30,00 m2, 1 pokój
Cena wywoławcza: 130 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 920/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00122925/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Wacowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 

 

15 października 2015 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzkiej 5 w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 54-434 Wrocław,
ul. Budziszyńska 29/35
, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/00122925/1.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 35 o powierzchni użytkowej 30,00 m2 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Mieszkanie położone jest na czwartej kondygnacji (3 piętrze) budynku pięciokondygnacyjnego. Do lokalu przynależy loggia o powierzchni 3,20 m2. Parkiet drewniany, w kuchni i łazience płytki ceramiczne; w pokoju, kuchni i przedpokoju tynk strukturalny oraz w części cementowo-wapienny, w kuchni i łazience okładzina z płytek ceramicznych oraz sufity podwieszane
z oświetleniem halogenowym; stolarka okienna: PCV jednoramowa; stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe podwójne wzmocnione, Instalacje w lokalu: elektryczna. Lokal wykończony, o dobrym stanie technicznym. Dobra jakość materiałów wykończeniowych. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Budziszyńskiej. Z własnością przedmiotowej nieruchomości wiąże się udział w wysokości 113/10.000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00122511/6.

 

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 500,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 400,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

18 1050 1575 1000 0023 5232 8864

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu ul. Szewska 72

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 30.09.2015 r. od godz.
11:00 do godz. 11:30, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją
po uzgodnieniu z komornikiem
. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w  kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Budziszyńska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone